Căutăm Product owner pentru platorma C.O.R.E. [ATRIBUIT]

Ca parte a proiectului „C.O.R.E – Consolidare online a resurselor prin engagement”, asociația PRIMA DATĂ ACASĂ urmărește dezvoltarea unei platforme complexe de fundraising adaptate nevoilor sectorului ONG, care să ofere donatorilor o experiență superioră și să asigure un maxim de transparență cu privire la proiectele în care sunt cheltuite fondurile încredințate.

Pentru acest proiect, căutăm un PRODUCT OWNER care să definească specificațiile platformei alături de reprezentanții asociației și să traducă aceste specificații în termeni tehnici, să reprezinte interesele asociației în fața companiei de dezvoltare software care va fi selectată pentru crearea și implementarea platformei și să urmărească implementarea corectă și la timp a proiectului din perspectiva dezvoltării software.

Descrierea postului de PRODUCT OWNER (contractant):

  • Conduce efortul de colectarea cerințelor bazat pe inputul clientului
  • Responsabil/ă pentru scrierea specificațiilor tehnice, a criteriile de acceptare, crearea de planuri de lansare
  • Urmărește implementarea și realizarea proiectului
  • Responsabil/ăpentru disponibilitatea în timp util și acurat a cerințelor pentru proiectele de dezvoltare, asigurându-se că echipele de ingineri pot dezvolta software cât mai eficient posibil
  • Colaborează cu diverse departamente (design, dezvoltare soft) pentru a vă asigura că funcțiile implementate se potrivesc cu specificațiile menționate
  • Menține o „sursă a devărului” scrisă: documentate care înregistrează cerințele agreate ale tuturor părților implicate pentru a permite trasabilitatea și reutilizarea lor
  • Comunică și folosește standarde pentru definirea cerințelor și a documentației
  • Înțelege dependențele dintre componentele tehnologice și modul în care acestea se combină pentru a oferi soluții
  • Înțelege și echilibrează nevoile clientului cu cerințele și capacitățile tehnice.
  • Se asigură că toate soluțiile îndeplinesc cerințele în ceea ce privește performanța aplicației, securitatea, conformitatea

Calendar:

Activitatea va avea loc în lunile august-decembrie 2022. Estimăm un grad de încărcare echivalent unei norme de muncă de 2 h / zi.

Pentru ofertare:

Vă rugăm să trimiteți ofertele dv. la adresa [email protected] până la data de 26 iulie 2022.

ASOCIAȚIA PRIMA DATĂ ACASĂ

Construim un viitor mai bun pentru comunitate, printr-un program de locuire socială non-profit destinat familiilor cu venituri foarte mici și prin proiecte de intervenții constructive în sănătate și educație.

Leave a Comment