CERERE DE OFERTE pentru construcția obiectivului „Atelier meșteșugăresc – centru comunitar”

Ca parte a proiectului C.O.R.E – Consolidare online a resurselor prin engagement, asociația PRIMA DATĂ ACASĂ urmărește construcția unei clădiri care va funcționa ca atelier meșteșugăresc și va permite activități de prelucrare manuală a lemnului folosit în programul său de construcție non-profit.

Construcția se va ridica în satul Jucu de Sus, comuna Jucu, conform proiectului de arhitectură realizat anterior în cadrul CORE și în conformitate cu prevederile autorizației de construcție emise de Primăria din localitate.

Servicii solicitate:

  • Lucrări de construcții pentru ridicarea clădirii atelierului – manoperă + materiale.

Pot trimite oferte pentru acest serviciu companiile care activează în domeniul construcțiilor și care doresc să contribuie la consolidarea și dezvoltarea unui program de construcții non-profit pentru familii cu venituri mici.

Toate informațiile detaliate despre această ofertă sunt disponibile gratuit, la cerere, oricărui solicitant. Vă rugăm să ne scrieți la [email protected] pentru a primi documentația necesară întocmirii ofertelor: cererea de ofertă, specificațiile tehnice, DTAC.

PENTRU OFERTARE: Ofertele se vor comunica în plic închis, la sediul Achizitorului (Cluj-Napoca, str. Năsăud 22 scara A ap. 7), sau prin email la adresa [email protected], în fișier tip arhivă protejat cu parolă, înainte de data de 8 martie 2023, ora 12:00. În cazul trimiterii electronice, parola arhivei se va comunica separat, doar în data de 8 martie ora 14:00 (data și ora deschiderii ofertelor).

ASOCIAȚIA PRIMA DATĂ ACASĂ

Construim un viitor mai bun pentru comunitate, printr-un program de locuire socială non-profit destinat familiilor cu venituri foarte mici și prin proiecte de intervenții constructive în sănătate și educație.

Leave a Comment